Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ra mắt phòng Bồ câu trắng vì Hòa bình (HTV - 06/08/2017)


Phòng giáo dục hòa bình cho thiếu nhi mang tên Bồ câu trắng - thuộc dự án Chim bồ câu trắng biểu tượng của hòa bình đã chính thức ra mắt tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vào ngày 05/08/2017, mở cửa phục vụ khách tham quan.
 

HTV