DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ TÀI TRỢ

I. DOANH NGHIỆP/TỔ CHỨC TÀI TRỢ

 *Chờ xác nhận - TBC

NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM

  Masan Nutri Science - Nhánh Nông nghiệp (Cám Proconco và Anco) (2017)

 
  TTC Group (2017)

 
  Quỹ Xã hội Từ thiện báo Công An TP.HCM (2017) 
 
  Taiwan Excellence
Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam (2017 & 2018)
     

NHÀ TÀI TRỢ VÀNG


 
  Công ty Tư vấn Kinh doanh Hội nhập Toàn cầu (2017)

 
  Trường Lộc Group (2017)

 
  Công ty CPĐT TM Thái Bình (2017)
  Công ty Dệt Phước Thịnh và Palm Garden Resort (2017)
  EZLand Vietnam (2017)
     

NHÀ TÀI TRỢ BẠC

  Atlas Industries (2017)

 
  Sanouva (2017)
  Pulse Active (2017)

 
Giày Thái Thịnh (2017)

  Gỗ Hưng Hoàng (2017)

 
  Auleum (2017)
  Công ty PT Casa (2017)

BẠN ĐỒNG HÀNH 
  Công ty Cổ phần nước Hoàng Minh (2017)

 
  Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (CHD) (2017) 

 
  Loreto Vietnam (2017)
  Sáng kiến Trái tim Người lính (2017)
     

BẢO TRỢ TRUYỀN THÔNG

  Kênh 14 (2017 & 2018)
     
 

II. DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐÓNG GÓP


Tài trợ suất chạy cho PWD/AOS (2017)
 1. Tôn Nữ Thị Ninh (2 suất)
 2. Nguyễn Thị Mỹ Tiên (2 suất)
 3. Phan Minh Nguyệt (2 suất)
 4. Huỳnh Ngọc Vân (2 suất)
 5. Ngô Thị Phương Thiện (2 suất)
 6. Bà Bích (10 suất)
 7. Bà Thuận (1 suất)
 8. Bà Tư (1 suất)
 9. Đỗ Thị Kính (1 suất)
 10. Nguyễn Thị Hồng (1 suất)
 11. Tôn Nữ Liên Trì (4 suất)
 12. Minh Đức Quang (2 suất)
 13. Bà Cúc (2 suất)
 14. Nguyễn Thị Như Mai (1 suất)
 15. Thu Thị Quý ( 4 suất)
 16. Đỗ Thị Thoa (2 suất)
 17. Nguyễn Văn Bầy (1 suất)
 18. Bà Phương (2 suất)
 19. Trần Ngọc Thảo (2 suất)
 20. Cô Ngọc Anh (2 suất)
 21. Trần Trúc (2 suất)
 22. Trần Thị Ngọc Thảo (1 suất)
Đóng góp cho Sáng kiến Màu cam
 1. Ca sĩ Hà Anh Tuấn (2017)
 2. Nguyễn Hương Liên (2017)
 3. Trần Thị Minh Nguyệt (2017)
 4. Dudas Thị Hồng Hạnh (2017)
 5. Ted Lieverman, Gail Lopez-Henriquez (2017)
 6. Lý Việt Trung (2017)
 7. Huỳnh Công Khôi Vĩ (2017)
 8. Nguyễn Hoàng Linh (2017)
 9. Nguyễn Lương An Điền (2017)
 10. Nguyễn Thanh Tuấn (2017)
 11. Mai Thu Hà (2017)
 12. Trần Thị Tuyết Mai (2017)
 13. Lâm Văn Hải (2017)
 14. Phạm Văn Thanh (2017)
 15. Nguyễn Công Vượng (2017)
 16. Nguyễn Bích Việt (2017)
 17. Đào Thị Hà Ly (2018)
 18. Huỳnh Xuân Thảo (2018)

CÁC HOẠT ĐỘNG

TIN TỨC